تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

آرزوهای بی‏اساس مشرکین برای تحصیل عزت توسط معبودان ناحق‏

و اتخذوا من دون الله ءالهه لیکونوالهم عزا کلا سیکفرون بعبادتهم و یکونون علیهم ضدا؛(90) و آنان غیر از خدا، معبودانی را برای خود برگزیدند تا مایه عزتشان باشد! (چه پندار خامی!) هرگز چنین نیست! به زودی (معبودها) منکر عبادت آنان خواهند شد؛ (بلکه) بر ضدشان قیام می‏کنند!