تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

وسعت ظرف علم‏

امام علی (علیه السلام): کل وعاء یضیق بما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع؛(2162) گنجایش هر ظرفی با آنچه در ان نهند، تنگ می‏شود، جز ظرف دانش که (هر چه در آن نهند) گسترش می‏یابد.