تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نحوه تربیت...

امام کاظم (علیه السلام): تستحب عرامة الغلام فی صغره لیکون حلیماً فی کبره؛(986) پسندیده است که فرزند در کودکی به بازی و جست و خیز بپردازد تا در بزرگ سالی بردبار و با وقار باشد.