تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

درجه ایثار

الایثار أشرف الاحسان؛(521) بالاترین نیکی‏ها، ایثار است.