تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تحریم بدگمانی‏

قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) ان الله تعالی حرم من المسلم دمه و ماله و أن یظن به ظن السوء؛(1104) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: خداوند تجاوز به جان، مال، عرض مسلمان و بدگمانی به او را حرام فرموده است.