تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

خیر بودن بلا

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال عجبت للمرء المسلم یقضی الله عزوجل له قضاء الاکان خیراًله و ان قرض بالمقاریض کان خیراًله و ان ملک مشارق الأرض و مغاربها کان خیراًله؛(351) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: از مرد مسلمان در شگفتم که خداوند عزوجل قضایی بر او حکم نمی‏کنم مگر اینکه خیرش باشد و اگر با قیچی‏ها او را پاره پاره کنند، برا خیر اوست و اگر صاحب مشرق و مغرب زمین هم شود برای خیر اوست.