تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

چرا انفاق نکنیم!

عن الحسین (علیه السلام) و ان تکن الأموال للترک جمعهافما بال متروک به المرء یبخل؛(491) امام حسین (علیه السلام) فرمود: اگر مال دنیا را در آخر کار باید گذاشت و رفت، پس چرا انسان آن را در راه خدا انفاق نکند.