تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

امر به معروف و نهی از منکر از ارکان ادیان‏

یؤمنون بالله و الیوم الاخر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات و أولئک من الصلحین؛(376) به خدا و روز دیگر ایمان می‏آورند؛ امر به معروف و نهی از منکر می‏کنند؛ و در انجام کارهای نیک پیشی می‏گیرند؛ و آنها از صالحانند.