تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

انس انسان‏

امام صادق (علیه السلام): الانس فی ثلاث: فی الزوجه الموافقه و الولد البار و الصدیق المصافی؛(2552) انس در سه چیز است: زن سازگار، فرزند نیکوکار و دوست یکرنگ.