تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دعا بر تربیت‏

امام سجاد (علیه السلام): و أعنی علی تربیتهم و برهم؛(990) خدایا! مرا در تربیت و نیکی به فرزندان یاری فرما.