تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تحریم ازدواج با مشرک و مشرکه‏

و لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن و لأمه مؤمنه خیر من مشرکه و لو أعجبتکم و لا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا و لعبد مؤمن خیر من مشرک و لو أعجبکم أولئک یدعون الی النار و الله یدعوا الی الجنه و المغفره باذنه و یبین‏ء ایاته للناس لعلهم یتذکرون؛ و با زنان مشرک و بت پرست، تا ایمان نیاورده‏اند ازدواج نکنید! (اگر چه جز به ازدواج با کنیزان، دسترسی نداشته باشید؛ زیرا) کنیز با ایمان، از زن آزاد بت پرست بهتر است؛ هر چند (زیبایی، یا ثروت، یا موقعیت او) شما را به شگفتی آورد. و زنان خود را به ازدواج مردان بت پرست، تا ایمان نیاورده‏اند، در نیاوردید! (اگر چه ناچار شوید آنها را به همسری غلامان با ایمان در آوردید؛ زیرا) یک غلام با ایمان، از یک مرد آزاد بت پرست، بهتر است؛ هر چند (مال و موقعیت و زیبایی او، (شما را به شگفتی آورد. آنها دعوت به سوی آتش می‏کنند؛ و خدا دعوت به بهشت و آمرزش به فرمان خود می‏نماید، و آیات خویش را برای مردم روشن می‏سازد؛ شاید متذکر شوند!