تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تواضع و بلندی!

از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است که نجاشی به سراغ جعفر و یارانش فرستاد. فرستادگان در حالیکه جعفر و یارانش بر خاک نشسته بود و جامه‏های مندرس در برداشت، به نزدشان آمدند.
راوی که از فرستادگان نجاشی بوده، می‏گوید: ما وقتی آنها را دیدیم، ترسیدیم. چون ایشان دگرگونی چهره‏هایمان از ترس را دید، گفت: سپاس خدایی را که محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) را یاری کرده، دیدگانش را روشن ساخت. آیا به شما مژده‏ای ندهم؟ من گفتم: چرا شهریارا! او گفت: هم اینک جاسوسی از جاسوسان من از جانب سرزمین شما به نزدم آمد و به من خبر داد که خدای عزوجل، پیامبرش، محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) را یاری داده، دشمنش را نابود کرده است و فلانی و فلانی و فلانی اسیر گشته‏اند و در سرزمینی به نام بدر که درختان اراک بسیاری دارد، با هم جنگیده‏اند. گویا که دارم آن جا را می‏بینم. چون زمانی در آن جا برای شخصی چوپانی می‏کردم. آن گاه راوی می‏گوید به او گفتم: ای شهریار! چه شده که شما با جامه‏های مندرس در بر، بر خاک نشسته‏اید؟ او گفت: در آنچه خداوند بر عیسی (علیه السلام) نازل کرده، دیده‏ایم که از جمله حق خداوند بر بنده این است که وقتی نعتی به آنان می‏رسد، برای او فروتنی کنند. و چون خداوند عزتمند به سبب محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) نعمتی به من داده است و من این فروتنی را برای خداوند انجام دادم. چون این موضوع به پیامبر گرامی (صلی الله علیه و آله و سلم) رسید، به اصحابش فرمود: صدقه، به صاحبش افزونی می‏بخشد. پس صدقه بدهید تا خداوند شما را بیامرزد و فروتنی کنید تا خداوند شما را بلند گرداند و گذشت، عزت صاحب را می‏افزاید، پس گذشت کنید تا خداوند شما را گرامی گرداند.(875)