تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نکات‏

یکی از عواملی که برای اصلاح و تربیت به آن توجه ویژه شده است. معاشرت با صالحان و نیکان و پرهیز از مجالست و مؤانست با بدان است. ما در متون اسلامی بابی تحت عنوان مجالست و تأثیر مجالست، هم در جهت مثبت و هم در جهت منفی داریم که مجالست صالحان آثار نیک فوق العاده‏ای دارد و مجالست بدان آثار سوء فوق العاده‏ای دارد و این یک امر اجتناب ناپذیر است. یعنی انسان هر چه بخواهد اثر نگیرد، نمی‏شود.(1630)
اسلام برای دوستی و انتخاب دوست، سفارش‏های زیادی دارد و دوستی با افرادی را تشویق و از دوستی با افردی نهی کرده است.
اگر در شناخت کسی به تردید افتادید، به دوستانش بنگرید که چه افرادی هستند. فانظروا الی خلطائه (بحارالانوار، ج 74، ص 197). تنهایی، از رفیق بد بهتر است. (بحارالانوار، ج 77، ص 173).
از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) پرسیدند: بهترین دوست کیست؟ فرمود: کسی که دیدارش شما را به یاد خدا بیندازد، و گفتارش به علم شما بیفزاید و کردارش یاد قیامت را در شما زنده کند. (تفسیر قرطبی).
حضرت علی (علیه السلام) فرمود: هنگامی که قدرتت از بین رفت، رفقای واقعی تو از دشمنان شناخته می‏شوند. (غررالحکم.) حضرت علی (علیه السلام) فرمود: رفیق خوب، بهترین فامیل است. در حدیث آمده است: دوستت را در مورد غضب، درهم، دینار و مسافرت آزمایش کن. اگر در این آزمایش‏ها موفق شد، دوست خوبی است.
در شعر شاعران درباره دوست و دوستی، بسیار سخن به میان آمده و به معاشرت و همنشینی با دوستان خوب بسیار سفارش شده است: همنشین تو از تو به باید / تا تو را عقل و دین بیفزاید.
و از همنشینی با دوستان بد مذمت شده است، رفیق بد به مار خوش خط و خالی تشبیه شده است که زهری کشنده در درون دارد.
تا توانی می‏گریز از یار بد یار بد بدتر بود از مار بد
مار بد تنها تو را بر جان زند یار بد بر جان و بر ایمان زند.
یا دوست بد به ابر تیره‏ای تشبیه شده است که خورشید با آن عظمت را می‏پوشاند
با بدان منشین که صحبت بد گرچه پاکی تو را پلید کند
آفتاب بدین بزرگی را پاره‏ای ابر ناپدید کند
دوستان فاسد، فکر و شخصیت انسان را می‏پوشانند.
در قرآن نام برخی به عنوان گمراه کننده آمده است، از قبیل: ابلیس، فرعون، سامری، دوست بد، رؤسا و نیاکان منحرف.
دوست بد، مایه زیان آدمی است.
دوست بد، همچون شیطان، زشتی‏های انسان را زیبا جلوه می‏دهد.