تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بهتان، آزار بزرگ‏

و الذین یؤذون المؤمنین و المؤمنت بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتناً و اثماً مبیناً؛(202) و آنان که مردان و زنان با ایمان را به خاطر کاری که انجام نداده‏اند آزار می‏دهند؛ بار بهتان و گناه آشکاری را به دوش کشیده‏اند.