تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

آیات الهی روشن و روشنگر

و لقد انزلنا الیکم ءایت مبینات و مثلا من الذین خلوا من قبلکم و موعظه للمتقین؛(2261) ما بر شما آیاتی فرستادیم که حقایق بسیاری را تبیین می‏کند، و اخباری از کسانی که پیش از شما بودند، و موعظه و اندرزی برای پرهیزگاران!