تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نکات‏

انصاف دادن مسأله عجیبی است. فقط هم در مسائل مالی نیست؛ گاهی انسان با رقیبی روبروی شود، و نظر او که صحیح است، بر نظر خود، برتری می‏دهد و قبول می‏کند. این خیلی ارزش دارد. در روایت هم دارد که یکی از مکارم اخلاق انسان، انصاف است و این حالت ناشی از خداشناسی و تسلیم قوانین اسلام بودن است.(468)
در انتقادت انصاف را مراعات کنیم. قرآن این مطلب که همه یهودیان اهل تحریف نبودند را ذکر می‏کند:
فریق منهم یحرفونه‏
در برخورد با مخالفان، باید انصاف مراعات شود.
اسلام، دین انصاف و احترام به دیگران است. از علمای دیگر ادیان دعوت می‏کند تا کتاب خودشان را داور قرار دهند. یدعون الی کتاب الله لیحکم‏
در بحث و گفتگو و جدال نیکو با دیگران، انصاف را مراعات و با آنان مدارا کنیم.
اگر جمادات و کرات آسمانی نظم دارند و برای انتظام امور انسان‏ها جهت‏گیری شده‏اند، شرط انصاف نیست که ما موجوداتی بی‏نظم و بی‏حساب و رها باشیم.
بدی‏های دیگران را در کنار خوبی‏های آنها ببینید.
حفظ انصاف و عدالت از سوی مرد و زن، مورد نظر است. همانگونه که سرشکستگی زن باید با هدیه‏ای مناسب جبران شود، مرد نیز نباید به خاطر هدیه، تحت فشار قرار گیرد و هر کس باید به مقدار توانایی‏اش اقدام کند.
اکثریت مشرکان فاسقند، ولی افراد سالم هم میانشان پیدا می‏شود. أکثرهم فاسقون (در نسبت دادن‏ها، انصاف داشته باشیم.)
از یکی از بزرگان نقل شده که شخصی از ایشان سؤال می‏کند آیا فروختن جنسی به چندین برابر قیمت، از لحاظ شرعی مشکلی دارد؟ ایشان فرموده بودند نه! این کار بی‏انصافی است. آن شخص گفته بود: فقط بی انصافی! ایشان فرموده بودند: بی انصافی چیز کمی نیست، اگر شمر هم انصاف داشت، امام حسین (علیه السلام) را نمی‏کشت!