تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اسراف مبطل وضو

امام عسگری (علیه السلام): من تعدی فی طهوره کان کناقضه(256) هر کس در مصرف آب (وضو و غسل) زیاده روی کند، مانند کسی است که وضو و غسل خود را باطل کند.