تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

حقوق انسان‏

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): لا حق لابن آدم الا فی ثلاث: طعام یقیم به صلبه و ثوب یواری به عورته و بیت یسکنه فما زاد فهو شغل و هم و حساب او عقاب؛(1800) برای آدمیزاد حقی نیست مگر در سه چیز: غذا و طعامی که پشت و کمرش را محکم گرداند و لباسی که عورتش را بپوشاند و خانه‏ای که در آن مکان گیرد و مسکن گزیند و زائد بر آن گرفتاری و غم و اندوه و حساب و عذاب در پی خواهد داشت.