تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

توسل حضرت یونس به خداوند منان‏

و ذا النون اذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر علیه فنادی فی الظلمات أن لا اله الا أنت سبحانک انی کنت من الظالمین؛(695) و ذاالنون [یونس ]را (به یاد آور) در آن هنگام که خشمگین (از میان قوم خود) رفت؛ و چنین می‏پنداشت که ما بر او تنگ نخواهیم گرفت؛ (اما موقعی که در کام نهنگ فرو رفت،) در آن ظلمتها (ی متراکم) صدا زد: (خداوندا!) جز تو معبودی نیست! منزهی تو! من از ستمکاران بودم!.