تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

امانت و صاحبان حرفه‏

کل ذی صناعه مضطر الی ثلاث خلال یجتلب بهاالمکسب و هو أن یکون حاذقاً بعمله مؤدیا للأمانه فیه مستمیلا لمن استعمله؛(318) امام صادق (علیه السلام) فرمود: هر صاحب حرفه و صنعتی ناچار است که دارای سه خصلت باشد تا بتواند با آن تحصیل در آمد کند. اول آنکه در رشته عملی خویش مهارت داشته باشد و با درستکاری و امانت رفتار کند و با کارفرمایان حسن بر خورد داشته باشد و نسبت به آنها ابراز تمایل کند.