تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

توصیه دیگران به صبر

و العصر ان الانسن لفی خسر الا الذین ءامنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر؛(2049) به عصر سوگند، که انسانها همه در زیانند؛ مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‏اند، و یکدیگر را به حق سفارش کرده و یکدیگر را به شکیبایی و استقامت توصیه نموده‏اند!