تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

انفاق و بقای اسلام و مسلمین‏

عن برید العجلی قل سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول ان بقاء المسلمین و بقاء الاسلام أن تصیر الأموال عند من یعرف فیها الحق و یصنع فیها المعروف و ان من فناء المسلمین و فناء الاسلام أن تصیر الأموال عند من لایعرف فیها الحق و لا یصنع فیها المعروف؛(480) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: همانا بقای مسلمین و بقای اسلام در این است که گردش اموال نزد کسانی باشد که حق را در مورد مال می‏شناسند و به معروف عمل می‏کنند و از عوامل فنای اسلام و مسلمین آن است که پول در دست کسانی گردش کند که حق آن را نمی‏شناسند و عمل به معروف نمی‏نمایند.