تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نماز جوان‏

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): روی أن فتی من الانصار کان یصلی الصلاة مع رسول الله و یرتکب الفواحش، فوصف ذلک لرسول الله فقال: ان صلاته تنهاه یوماً ما، فلم یلبث أن تاب؛(1338) روایت شده جوانی از انصار با رسول خدا نماز جماعت می‏گزارد، در حالی که کارهایی زشت را مرتکب می‏شد. حال این جوان به رسول خدا گفته شد، حضرت فرمود: بی‏شک روزی نمازش او را از این کارهای زشت باز می‏دارد، پس مدتی نگذشت که سرانجام جوان توبه کرد.