تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نشانه شیعیان‏

عن علی بن أبی حمزة قال سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول شیعتنا الرحماء بینهم الذین اذا خلوا ذکروا الله ان ذکرنا من ذکر الله انا اذا ذکرنا ذکر الله و اذا ذکر عدونا ذکر الشیطان؛(1529) راوی می‏گوید: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می‏فرماید: شیعیان نسبت به هم مهربانند. کسانی که چون تنها باشند، خدا را یاد می‏کنند که یاد ما یاد خداوند است، که هرگاه از ما یاد شود، خداوند یاد شده و هرگاه از دشمنان ما یاد شود، شیطان یاد شده است.