تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مشمولیت رحمت الهی‏

قال الامام الکاظم (علیه السلام): ان أهل الأرض لمرحومون ما تجابوا و ادوا الأمانه و عملوا الحق؛(323) تمام مردم روی زمین مشمول رحمت الهی خواهند بود، مادامی که (به این سه اصل اساسی عمل کنند)؛ دوستدار هم باشند، امانت را ادا کنند، و در عمل پیرو حق و عدالت باشند.