تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دعای غلط

پیامبر مهربان (صلی الله علیه و آله و سلم) که همواره جویای حال یاران خود می‏شد، دریافت که یکی از یارانش بیمار و بستری شده است. به عیادت او رفت و بر بالینش نشست. پس از احوالپرسی، بیمار گفت: یا رسول الله! نماز مغرب را با شما به جماعت خواندم شما سوره قارعه را در نماز خواندید، من آنچنان تحت تأثیر قرار گرفتم که به خدا عرض کردم اگر در نزد تو گنهکارم، طاقت عذاب آخرت را ندارم، در همین دنیا مرا عذاب کن! اکنون ای رسول خدا! می‏بینی که بیمار شده‏ام. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: دعای درستی نکرده‏ای! می‏بایست در دعا به پیروی از قرآن بگویی: ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار؛ پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار!(1435) آنگاه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) برای او دعا کرد و او از بیماری نجات یافت.(1436)