تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نصیحت شیطان‏

حضرت یحیی (علیه السلام) از شیطان پرسید: آیا شده است که تو ساعتی بر من مسلط شده باشی؟ شیطان پاسخ داد: خیر! ولی در شما خصلتی است که مایه تعجب من شده است. حضرت یحیی (علیه السلام) پرسید: آن خصلت چیست؟ شیطان گفت: شما مردی پرخوراک هستید. موقعی که شما افطار می‏کنید و غذای سنگینی می‏خورید، تغذیه‏ای این چنین باعث می‏شود که پاره‏ای از نمازهای مستحب شبانه را انجام ندهید و از آن باز بمانید. این امر باعث خوشحالی من شده است. حضرت یحیی (علیه السلام) فرمود: من با خدای خود عهد می‏کنم که از این پس غذای سیر نخورم تا خدا را ملاقات کنم. شیطان گفت: من نیز با خدای خود عهد می‏کنم که هرگز مسلمانی را نصیحت نکنم تا خدا را ملاقات نمایم!(1908).