تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تکمیل ایمان‏

عن علی (علیه السلام) ثلاث من کن فیه استکمل الایمان: من اذا رضی لم یخرجه رضاه الی باطل، و اذا غضب لم یخرجه غضبه عن حق، و اذا قدر لم یأخذ ما لیس له؛(2190) سه صفت است هر که واجد آنها باشد ایمان را کامل ساخته است: کسی که هرگاه خوشنود باشد خوشنودی او او را بسوی باطل نکشاند، و چون خشمناک باشد خشم او او را از حق خارج نسازد و زمانی که قادر باشد آنچه برای او نیست و حق او نمی‏باشد را نگیرد.