تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اثر اخروی اصرار بر گناه‏

ان هذا ما کنتم به تمترون؛(2309) این همان چیزی است که پیوسته در آن تردید می‏کردید!