تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

حرمت مؤمن‏

روی أن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) نظر الی الکعبه و قال مرحبا بالبیت ما أعظمک و ما أعظم حرمتک علی الله و الله للمؤمن أعظم حرمه منک لأن الله حرم منک واحده و من المؤمن ثلاثه ماله و دمه و أن یظن به ظن السوء؛(1103) روایت شده است که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به کعبه نگریست و فرمود: مرحبا به خانه کعبه! چه بزرگ هستی و چه بزرگ است حرمت تو نزد خداوند! قسم به خدا حرمت مؤمن از حرمت تو بزرگتر است به این دلیل که خداوند متعال برای یک چیز از تو حرمت قرار داده است ولی برای مؤمن سه چیز را محترم شمرده است: مال، خون و گمان بد به او بردن را.