تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بهترین مردم‏

امام علی (علیه السلام): خیر الناس رجل حبس نفسه فی سبیل الله یجاهد أعداءه یلتمس الموت أو القتل فی مصافه؛(1310) بهترین مردم کسی است که در راه خدا خویشتن داری می‏کند و با دشمنان او به نبرد بر می‏خیزد، و مرگ یا کشته شدن در میدان نبرد را آرزو می‏کند.