تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مقدمه حلم‏

قال أبو عبدالله اذا لم تکن حلیما فتحلم؛(1127) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: اگر حلیم و بردبار نیستی با تکلف خود را به حلم وادار ساز!