تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

احسن الحسن!

امام حسن (علیه السلام): ان احسن الحسن الخلق الحسن؛(179) نیکوترین نیکو، خلق نیکو است.