تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

سختی‏های مرگ‏

عن علی (علیه السلام) ان للموت لغمرات هی أفظع من أن تستغرق بصفه او تعتدل علی عقول أهل الدنیا؛(44) مرگ همراه سختی‏های‏ی شدیدتر از آنچه در وصف بگنجد و یا با ترازوی عقل مردم سنجیده شود، می‏باشد.