تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تلاوت با تدبر

عن امیرالمؤمنین (علیه السلام) ألالا خیر فی قراءة لیس فیها تدبر؛(2268) آگاه باشید! تلاوت قرآن که در آن تدبر نباشد، نفعی ندارد.