تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

رشوه خواری از مصادیق فساد

تلک الدار الاخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الأرض و لا فساداً و العاقبة للمتقین؛(1542) (آری،) این سرای آخر تو را (تنها) برای کسانی قرار می‏دهیم که اراده برتری جویی در زمین و فساد را ندارند؛ و عاقبت نیک برای پرهیزگاران است!