تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اعانه به فقیر

امام علی (علیه السلام): ان أحب المؤمنین الی الله من أعان المؤمن الفقیر من الفقر فی دنیاه و معاشه؛(2248) محبوب‏ترین مؤمن نزد خداوند، کسی است که مؤمن فقیری را در تنگدستی دنیا و گذران زندگی یاری رساند.