تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دو برائت با ذکر

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) من أکثر ذکر الله عزوجل أحبه الله و من ذکر الله کثیراً کتبت له براءتان براءة من النار و براءة من النفاق؛(1524) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: کسی که زیاد خدا را یاد کند، خداوند او را دوست می‏دارد. و هر کس خداوند را زیاد یاد کند، برای او دو برائت نوشته می‏شود: یک برائت از آتش جهنم و یکی هم از نفاق.