تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

آخر الزمان و دینهای ریا کاری‏

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) سیأتی علی الناس زمان تخبث فیه سرائرهم و تحسن فیه علانیتهم طمعاً فی الدنیا لا یریدون به ما عند ربهم یکون دینهم ریاء لا یخالطهم خوف یعمهم الله بعقاب فیدعونه دعاء الغریق فلا یستجیب لهم؛(1673) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: روزگاری بر مردم خواهد آمد که به جهت طمع به دنیا درون‏ها پلید و ظواهر نیکو می‏شوند و با ظاهر نیکو آنچه را نزد خدا است قصد نمی‏کنند، دینشان ریا کاری است و هیچ ترسی به آن نیامیخته است. آنگاه خداوند عذابی فراگیر بر آنان می‏فرستد و وقتی آنان همچون غرق شدگان دعا کنند، خداوند دعایشان را نمی‏پذیرد.