تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اوضاع کواکب‏

عبدالملک بن اعین برادر زراره بن اعین با آنکه از راویان حدیث بود، به نجوم و تأثیر اوضاع کواکب اعتقاد راسخ داشت. کتابهای زیادی در این باب جمع کرده بود و به آن‏ها مراجعه می‏کرد. هر تصمیمی که می‏خواست بگیرد و هر کاری که می‏خواست بکند، اول به سراغ کتابهای نجومی می‏رفت و به محاسبه می‏پرداخت تا ببیند، اوضاع کواکب چه حکم می‏کند. تدریجا این کار برایش عادت شده و نوعی وسواس در او ایجاد کرده بود. به طوری که در همه کارها به نجوم مراجعه می‏کرد. حس کرد که این کار امور زندگی او را فلج کرده است و روز به روز بر وسواسش افزوده می‏شود و اگر این وضع ادامه پیدا کند و به سعد و نحوست روزها و ساعتها و طالع نیک و بد و امثال اینها ترتیب اثر بدهد، نظم زندگی‏اش به کلی به هم می‏خورد. از طرفی هم در خود توانایی مخالفت و بی‏اعتنایی نمی‏دید و همیشه به احوال مردمی که بی‏اعتنا به این امور، دنبال کار خود می‏روند و به خدا توکل می‏کنند و هیچ درباره این چیزها فکر نمی‏کنند رشک می‏برد.
این مرد روزی حال خود را با امام صادق (علیه السلام) در میان گذاشت. عرض کرد: من به این علم مبتلا شده‏ام و دست و پایم بسته شده و نمی‏توانم از آن دست بردارم. امام صادق (علیه السلام) با تعجب از او پرسید: تو به این چیزها معتقدی و عمل می‏کنی؟
- بلی یابن رسول الله!
- من به تو فرمان می‏دهم برو تمام آن کتابها را آتش بزن!
فرمان امام (علیه السلام) به قلبش نیرو بخشید، رفت و تمام آنها را آتش زد و خود را راحت کرد.(1284)