تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تباهی پیمان شکنی‏

امام کاظم (علیه السلام): ثلاث موبقات: نکث الصفقة و ترک السنة و فراق الجماعة؛(2096) سه چیز تباهی می‏آورد: پیمان شکنی، رها کردن سنت و جدا شدن از جماعت.