تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

یقین به پاداش الهی‏

عن الصادق من أیقن بالخلف جاد بالعطیه؛(482) امام صادق (علیه السلام) فرمود: کسی که در آخرت به پاداش الهی یقین دارد، اموال خود را در راه خداوند باریتعالی اعطا می‏نماید.