تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

توجه به تربیت فرزندان‏

آقای رجایی (رحمه الله) تا قبل از پیروزی انقلاب، برای اهل خانه‏اش تلویزیون نخرید، این خودداری به جهت آن نبود که ایشان بودجه خرید آن را نداشت، بلکه احساس می‏کرد بر نامه‏های تلویزیونی رژیم شاه، به لحاظ اعتقادی و اخلاقی برای فرزندانش مضر است.(1004)