تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

از مرحوم مقدس اردبیلی...

مرجع بزرگ محقق اردبیلی، ملا احمد، معروف به مقدس اردبیلی قدس سره از علمای بسیار برجسته و از پارسایان بسیر پاک و با فضیلت بود که به سال 993 ه ق در نجف اشرف از دنیا رفت. دارای کمالات اخلاقی و فضائل معنوی بسیار بود. به عنوان نمونه: زمانی که برای زیارت به کربلا مشرف شده بود، یکی از زائران که او را نمی‏شناخت، از دیدن لباس و قیافه ساده او خیال کرد که یک خدمتگزار عادی است. لباس‏های چرک شده خود را به او داد و گفت: اینها را برای من بشوی!.
مرحوم مقدس اردبیلی قدس سره لباسهای او را گرفت و شست و سپس به او تحویل داد. در آن هنگام، آن مرد زائر، او را شناخت و چند نفر نیز که در آن جا بودند، از ماجرا آگاه شدند و آن مرد زائر را سرزنش نمودند که چرا به عالم بزرگ، مقدس اردبیلی قدس سره اهانت کرده‏ای!... مقدس اردبیلی آنها را از سرزنش کردن بازداشت و گفت: حقوق برادران دینی نسبت به یکدیگر، خیلی زیادتر از این هاست، کاری نکرده‏ام که شما چنین جوش و خروش می‏کنید(193).