تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

زیبایی صبر در قرآن‏

فاصبر صبراً جمیلا؛(2036) پس صبر جمیل پیشه کن.