تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

سیره حضرت مسیح (علیه السلام)

علی (علیه السلام) درباره حضرت مسیح (علیه السلام) می‏فرماید: دابته رجلاه و خادمه یداه... سراجه باللیل القمر؛(1796) (آنچنان ساده زندگی می‏کرد که): مرکب او دمپایی‏اش بود و چراغ شب او ماه بود.