تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

توصیف اهل ایثار

هم البرره بالاخوان فی حال الیسر و العسر و المؤثرون علی أنفسهم فی حال العسر کذلک و صفهم الله فقال و یؤثرون الایه؛(512) آنان نسبت به برادرانشان در حال تنگدستی و گشایش نیکوکار هستند و در حال مضیقه و سختی دیگران را بر خود مقدم می‏دارند و خداوند این گروه بزرگوار را این چنین توصیف نموده و فرموده است والذین تبوء واالدار و الایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم و لا یجدون فی صدورهم حاجه مما أوتوا ویؤثرون علی أنفسهم و لو کان بهم خصاصه و من یوق شح نفسه فأولئک هم المفلحون؛(513) و برای کسانی است که در این سرا [سرزمین مدینه‏] و در سرای ایمان پیش از مهاجران مسکن گزیدند و کسانی را که به سویشان هجرت کنند دوست می‏دارند، و در دل خود نیازی به آنچه به مهاجران داده شده احساس نمی‏کنند و آنها را بر خود مقدم می‏دارند هر چند خودشان بسیار نیازمند باشند؛ کسانی که از بخل و حرص نفس خویش باز داشته شده‏اند رستگارانند!