تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

عالم برتر از عابد

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال عالم ینتفع بعلمه أفضل من سبعین ألف عابد؛(2166) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: دانشمندی که از دانش او بهره ببرند، از هفتاد هزار عابد برتر است.