تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

جهل، منشأ شکر و کفر

أینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدة و ان تصبهم حسنة یقولوا هذه من عندالله و ان تصبهم سیئة یقولوا هذه من عندک قل کل من عند الله فمال هؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثاً؛(1394) هر جا باشید، مرگ شما را در می‏یابد؛ هر چند در برجهای محکم باشید! و اگر به آنها [منافقان‏] حسنه (و پیروزی) برسد، می‏گویند: این، از ناحیه خداست. و اگر سیئه (و شکستی) برسد، می‏گویند: این، از ناحیه توست. بگو: همه اینها از ناحیه خداست. پس چرا این گروه حاضر نیستند سخنی را درک کنند؟!