تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تهمت از بین برنده ایمان‏

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال اذا اتهم المؤمن أخاه انماث الایمان من قلبه کما ینماث الملح فی الماء؛(823) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: آنگه که مؤمن برادر دینی خود را متهم سازد، ایمان در قلب او چون نمک در آب، حل می‏شود.